2005/Sep/14

จะว่าไป มันคงเป็นที่เราคนเดียว...

จะมาอ้างว่าป่วยแล้วไม่ทำอะไรเลยคงไม่ได้

หรือจะบอกอีกมุมว่า คนอื่นเขาป่วยกว่าเอ็ง ตั้งเยอะ

ยังทำโน่น ทำนี่ได้เยอะแยะเลย

ไม่ต้องดูที่ไหนไกลหรอก

ในหลวงของเรานี่ล่ะ ที่ทำงานอย่างหนัก แม้ว่า

พระพลานามัยของท่าน จะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนก่อนแล้ว

แต่ก็ยังทำพระราชกรณียกิจอยู่เสมอๆ

แล้วเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะ ความรับผิดชอบก็ไม่ได้มาก

ถึงกับทำอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอไงฟะ

"ไอ่คนไม่ได้ความ"

PakRai in Exteen...